GYŐRI KOVÁCS MARGIT NÉMET NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA,
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, IPARMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

FŐOLDAL GALÉRIA
IPARMŰVÉSZETI
KÖZÉPISKOLA

HATÁRTALANUL!
PROGRAM - 2017
     

A
program az
EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA
támogatásával
valósul meg.

KAPCSOLAT
TELEPÜLÉSEINK KÉZMŰVES ÖRÖKSÉGÉNEK FELFEDEZÉSE   -   HATÁRTALANUL! PROGRAM 2017 - GYŐR / GÚTA


Iskolánk 2016. év elején
sikerrel pályázott a
 Határtalanul! - program keretében,
a külhoni magyar középiskolák partnerségében megvalósítandó
projektre.
 
- Azonosító kód:
HAT-16-02-0041

Pályázatunk címe:
TELEPÜLÉSEINK
KÉZMŰVES ÖRÖKSÉGÉNEK FELFEDEZÉSE


A projekt céljai:

- Ma élő népi kézműves alkotók,
műhelyek és tájházak, múzeumok,
városok felkeresése.
A látott motívumok felfedezése,
majd alkalmazása
az alkotó munkában.

- A külhoni diákokkal közösen
hagyományos kézműves technológiával,
magyar motívumkincseket tartalmazó, kályhacsempeformák készítése.

- A diákság körében hosszú távú kapcsolatok, barátságok kialakítása.
 

A projekt két utazást foglal magába: 
2017. március  07 - 10.

A külhoni gútai diákok látogatása Győrben,
a közös kirándulásokon
felkeresett műhelyek,
múzeumok, tájházak,
 anyagaiból mintatervek készítése.
Fruhmann Antal
egykori győri kályhásmester
műhelyében kályhacsempék készítése.
 

2017. április 04 - 07.

A gútai
Magyar Tannyelvű Középiskolában,
az előzetesen elkészített kályhacsempelapok felhasználásával mintagyűjtemény faktúrákat
és a diákok által megtervezett
és kivitelezett kályha makettet
hoztunk létre.
A makett és faktúra tervezéséhez,
és kialakításához segítséget nyújtottak
a szlovákiai szakmai kirándulások.

A projektszervezők: Gyarmathi Zsuzsa szakoktató, Katona Tibor szakoktató, néprajz tanár

ELSŐ TALÁLKOZÁS - GYŐR


2017. március 07. - Győr

Az első találkozás során Győrben meglátogattuk a Festő utcában a hagyományos eszközöket és eljárásokat alkalmazó, 1906-ban alapított kékfestő műhelyt. A technológiai eljárást a család ősi mesterségét tovább éltető leszármazottak mutatták be, akik ma is ugyanabban a műhelyben dolgoznak. Itt lehetőségünk volt a technika kipróbálására is. A látogatás során a nyomódúcokról a közös alkotásokhoz további motívumokat gyűjtöttünk a külhoni magyar diákokkal közösen. A programunkat Győr belvárosában folytattuk, ahol nevezetességek, egyes mesterségek cégérének megtekintése után A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban megtekintettük iskolánk szakmai kiállítását és a Radnay gyűjteményt. Az itt gyűjtött anyagból a gútai és a győri diákok a délután során közösen mintaterveket készítettek.

Délután az iskolában Tanai Péter etnográfus és Tóth Ildikó iparművész, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Közraktára kékfestő anyagának egy szeletét mutatták be, ahol a kékfestő motívumokat tanulmányoztuk. Ezt követően a Véghné Lőrinc Ágnes iparművész höveji csipke magángyűjteményének tanulmányozása következett. A minták megtekintése után minta átírásokkal folytattuk a napot az iskolában. Mintatervek kidolgozása, áttervezése valósult meg.

   
   


2017. március 08.
Höveji Csipkemúzeum, Röjtökmuzsaj vízimalom, Sopron belváros

A kirándulásunk első állomása a höveji csipkemúzeum volt, ahol a csipkekészítés történetével és technikáival ismerkedtünk meg. Bemutatót láthattunk a csipkeverésről, és megtudtuk, hogy a höveji csipke létrehozójának mondott alkotó Pozsony mellől származott. Örömmel hallottuk, hogy a höveji csipke motívumai egy itt élő és alkotó keramikus az edényein is megjeleníti. Következő állomásunk Röjtökmuzsajon a tölgyfacölöpökre épített vízimalom. Az itt látott tárgyak formájának és motívumainak elemzésével és leírásával, lerajzolásával bővítették a résztvevő diákok a motívumgyűjtésüket, melyek e tájegység jellegzetességeit és egyediségét mutatták be számukra.

Ezután Sopron belvárosába érkezve a buszból kiszállva belvárosi sétát tettünk a Fő tér nevezetességeinek megtekintésével. A Tűztoronyba fellépcsőzve egész Sopront magunk előtt láthattuk, majd a főtéren lévő nevezetes épületek homlokzatának tanulmányozásával, történetével foglakoztunk. A városháza, a Storno-ház, a Fabricius-ház, a Kossow-ház, a Szentháromság-szobor, a Kecske-templom, a Káptalanterem a Kecske-templomban, a Gambrinus-ház és a Patika-ház meglátogatása felejthetetlen élmény volt.


2017. március 09.
Győr

A napot a Fruhmann cserépkályha múzeum gazdag kályhakincseinek és a kályhaszemek változatos motívum világának, a gipsz negatívok megtekintésével kezdtük. Párhuzamosan két csoportot alkotva archív filmeket láttunk Fruhmann Antal egykori kályhás mester munkásságáról. A felvételeken Ő maga is beszélt a mesterségről, a technikai fogásokat az ő kezéből láthattuk. A napunkat Győr másik jeles múzeumának megtekintésével folytattuk a Kreszta-házban, ahol a híres Kovács Margit kerámia-gyűjtemény szépségeire csodálkoztak rá a gútai és a győri diákok egyaránt.

A délután folyamán, a múzeum oktatótermében, a gyűjtött minták felhasználásával adott méretben kályhacsempe motívumokat készítettünk. A kályhacsempék készítésekor karcolt, metszett, rátétes és nyomott technikákat alkalmaztunk. Nagy élvezettel, jó hangulatban folyt az alkotói munka. Az egyéni terveken megmutatkozott mindenki tanult szakmája is. Jó volt látni, hogy mennyire máshogy gondolkozik pl. egy fazekas, bőrműves, üvegműves, ötvös tanuló a motívumtervezés folyamatában.

 

2017. március 10.
Győr

Munkánkat ott folytattuk, ahol előző nap abbahagytuk. Az előző napi csempék retusálásával, pontosító munkálataival, és újabb csempék készítésével foglakoztunk. Örömmel láttam, ahogy egymásnak segítve, szakmai tanácsok adásával folytatták a munkát a gyerekek. Lelkesedéssel, jó hangulatban, együttműködő közösséget alkotva telt a délelőtt.

A gondosan elkészült egyedi csempe lapokat összerendezve, büszkén tekintettünk elkészült kézműves remekeinkre. A csempéken, motívumokon keresztül, nemcsak közös alkotások, hanem barátságok is születtek. A közösen töltött napok értékelése, az élmények felidézése, fájó búcsúzás, mind része volt a napnak. Az elválást csak az vigasztalta, hogy nemsokára találkozhattunk.

MÁSODIK TALÁLKOZÁS - GÚTA

2017. április 04. 
Gúta

A megérkezésünk és egymás üdvözlése után, a gútai iskola szaktanműhelyeiben (vitrázs, tűzzománc, képgrafika) a diákok zobor vidéki motívumok alapján közösen kezdtek tárgykészítésbe. A különböző technikák megismerésével, alkalmazásával medálokat, üvegképeket, minta átírásokat készítettek.

A délután során az oszlopgalériában a gútai diákok prezentációban mutatták be iskolájukat. A gútai ismertető után beszámoltam az első út történéseiről, eredményeiről, felelevenítettük a közös élményeket. A bemutatóban örömmel csodálkoztak rá az első út során készült közös munkák addigra már kiégetetett színes, mázas kályha csempéire.  Iskolánk részletes ismertetése, profiljának bemutatásával folytattuk a napot. A prezentációk után vendéglátóink iskoláját jártuk be. A gyerekek bámulattal szemlélték az épület és a szaktantermek szépségét.


2017. április 05. 
Gúta, Tájház, Vízimalom

Az iskolába érkezés után elkezdődött a kályha makett összeállításának művelete. Öröm volt látni, a csempék kicsomagolásakor, ahogy a gútai diákok keresik a maguk által készített darabokat. Nagyon fontosnak tűnt számukra megtalálni, a saját alkotásukat és látni a 160 db csempe között a sajátjukat, ahogy beilleszkedik a nagy közös alkotásba. Az egyén és közösség kapcsolata jelent meg a látványban.

Délután meglátogattuk a több mint 100 éves tájházat, melyet a Magyar Asszonyok Ligája Civil Szervezet működtet 25 éve. A tevékenységükkel összefogják a magyar közösséget, életben tartják a régi mesterségeket. A tájházban népművészeti táborokat, foglalkozásokat (fafaragás, csuhé, tűzzománc..) tartanak. Nagy élmény volt hallani a helyi kattancs kalácsról (paprikás kalács) és csallóközi édes kalácsról, melyet a városban meg is kóstolhattunk. A tájházban a helytörténeti kiállítással ismerkedhettünk meg.

A nevezetes vízimalomhoz Európa leghosszabb faszerkezetű hídján jutottunk el. A hajómalom, az úszó vízimalom utolsó példánya, és Szlovákia egyetlen hajómalma. A malomban a Vízimalom Múzeum látható. A gútai diákok beszéltek a létesítmény jellegzetességeiről. A halászháló gyártó gép mechanizmusát érdekes volt megfigyelni.


2017. április 06.  
Kamocsa, Szimő, Érsekújvár, Komárom

Kamocsára utaztunk, ahol helytörténeti kiállításon ismerkedhetünk meg a község nevezetes irodalmáraival, és köztük Lukács Pál költő, nevelő életével, munkásságával. Utunkat Szimőn folytattuk, ahol meglátogattuk a Jedlik Ányos házat. Ismertetőt kaptunk Jedlik életéről, találmányairól. Meglátogattuk a szikvíz üzemet, ahol szódát kóstoltunk. A helyi falumúzeumban gazdagon összegyűjtött népművészeti tárgyakat nézhettük meg mákos pogácsa evése közben, mellyel a helyiek vártak bennünket. A helyi népművészeti értékekben mindenki talált saját szakmájához kapcsolható tárgyat. Érsekújvár főterén fő látványossága, a Szent Kereszt-templom fogadott, majd a város barokk stílusú Szentháromság-szobrát néztük meg. A városnéző séta során figyelhettük meg az épületeken, a barokk, rokokó, késő gótika stílusjegyeket, melyek a diákok művészettörténeti ismereteit gazdagították.
Komárom
ba érkezve, Lehár Ferenc szobrának megtekintése után a Jókai utcában a református templom empire stílusú homlokzatát figyeltük meg, a Jókai szoborral szemben. A Klapka téren a város legrégebbi köztéri szobrát láthattuk Szenthármasság szobrot. A tér nyugati oldalán a barokk stílusú városháza és Klapka György szobra fogadott. A klasszicista jegyek szép példája volt a téren, a Zichy palota. A Selye János Egyetem angliai parkján áthaladva értünk az európai udvarba. Az épületek stilizált formában különböző európai országok építészetét mutatták be. A Mátyás kapu az udvar legrangosabb építménye, mely a korabeli építészetet idézi. A tér közepén az eredeti kút, működő másolatát láthattuk, ami 1878. óta a főtéren, a városháza előtt állt.

2017. április 07.
Gúta

A hét folyamán elkészített munkákból az iskola galériájában, egy rögtönzött kiállítást hoztak létre a diákok a két út közös alkotásainak megjelenítésével. Az installációkat a diákok készítették saját koncepció alapján. Az alkotásokhoz kikerültek a nevek. A tárgyak és alkotóik együttes jelenléte, a közösség eggyé válásának szép látványa volt, ahol mindenki személyes élménye is megelevenedett. A kiállítás során szakmai értékelésre és az élmények összefoglalására került sor. A diákok beszámoltak társaiknak a szakmai tevékenységek során átélt élményekről. Elmesélték az alkotás során alkalmazott szakmai technológia  sorrendet, a megvalósítás menetét.  A szakmai találkozó eredményeként a diákok között egy hosszabb távú kommunikáció valósult meg, az egymás munkáinak, teljesítményének, gondolatvilágának bemutatását célzó műhelymunka révén. A baráti kapcsolatok a két út során elmélyültek, melyek reményeink szerint a jövőben is tovább élnek.